Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


wiki:организационен_процес

Организационен процес

Общи

 1. Организацията на действията, свързани с ВарнаЛаб и членовете в/около него, се реализира на база “инициативи“.
  1. Инициатива се явява всичко, което се случва във ВарнаЛаб, извършено от участници в Лаба - дейности, задачи, подобрения и т.н. в полза на ВарнаЛаб.
  2. Инициативи, които не касаят ВарнаЛаб и/или членове в/около него, нямат място в организацията на ВарнаЛаб.
 2. Предложенията за Инициативи и тяхното изпълнение на този етап се организира и документира в Организационния борд на ВарнаЛаб в Trello.com

Кой?

 1. Всеки, който има желание и възможност, без значение дали е член на ВарнаЛаб или не, има правото да предлага или изпълнява приети инициативи, стига това да е в полза и да не вреди на ВарнаЛаб, както и да не е блокирано от другите членове.
 2. Всеки, който е бил член на ВарнаЛаб през последните 2 поредни месеца, включващо текущия, има правото да:
  1. Участва в гласуването за предложени инициативи;
  2. Възразява срещу предложени инициативи;

Как?

 1. Всеки, който има желание, се включва в Организационния борд на ВарнаЛаб, чрез покана
 2. Всеки, който има желание да получава e-mail известия за всичко, което се случва в борда, се subscribe-ва за борда от съответния бутон Menu → More → Subscribe
  1. Има опция и за subscribe към определена колна чрез ‘…’ бутона съответно на колоната горе в дясно
 3. Всеки, който има право публикува идеята/предложението за инициатива в Организационния борд на ВарнаЛаб в колона ‘Идеи/Предложения за инициативи’
  1. Създателя на инициативата описва нагледно каква е идеята му в описанието на картата и/или като коментар в нея.
  2. Ако създателят на картата няма възможност да се занимава с инициативата, добавя това в описанието, за да се даде възможност на друг да я изпълни.
  3. Създателя на инициативата изпраща съобщение до всички участници които пряко и/или косвено са засегнати от инициативата.
   1. Обикновено това става в борда чрез '@board' mention с цел да изпрати известие към всички, така че да имат възможност да се включат в инициативата и/или да коментират по нея.
  4. Създателя на инициативата определя период за изчакване на обратна връзка относно инициативата от минимум 5 дни и слага 'Due Date' на картата на инициативата.
 4. Всеки, който има право да гласува/коментира/възразява, има съответно възможността в рамките на зададения период да го направи.
 5. След изтичане на периода за изчакване на обратна връзка:
  1. ако няма възражения и инициативата има самодобавили се участници в картата й, то инициативата може да бъде изпълнена в подходящо за участниците време.
   1. съответно когато започне изпълнението на инициативата, тя се мести в колона ‘в процес’ и при приключването й (ако има край инициативата) се мести на дясно в съответната колона ‘извършени …’
  2. Инициативата може да получи възражение във всеки един момент от всеки, който има право да гласува/коментира/възразява..
  3. ако има възражения и след дискусия в картата на инициативата не се постигне 100% консенсус
   1. инициативата се подлага на общо гласуване при следващото общо събрание, на което трябва да присъстват поне 10 члена и има мнозинство от 70% от присъстващите.
   2. ако не може да бъде гласувано, инициативата се замразява и нейното изпълнение е невъзможно, докато не бъде гласувана.

Крайни ситуации

Когато трябва да се вземе решение в рамките от 1 до 5 дни

Създателя на инициативата следва процеса по предложение и изпълнение на инициативи от предходната точка със забележката, че трябва задължително да пусне коментар в картата на инициативата с подходящ текст описващ периода за взимане на решение и причините за спешно изпълнение на иницативата с mention към '@board'

Когато ТРЯБВА да се изпълни инициатива, въпреки че няма 100% консенсус по инициативата

Например: трябва да платим тока, но в бюджета няма достатъчно пари и има разногласия как/от къде точно да се вземат парите за погасяване на задължението.

НИЩО НЕ СЕ ПРАВИ и ВарнаЛаб понася загуби докато участниците във ВарнаЛаб не постигнат консенсус.

В изключително крайни ситуации това би довело до прекратяване на дейността на сдружението и затваряне на ВарнаЛаб и това и трябва да стане когато участниците във ВарнаЛаб нямат общо сечение по която и да е крайна ситуация.

wiki/организационен_процес.txt · Последна промяна: 2024/01/24 21:46 от hellmare

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki