Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


Меню

Език :

 • Български
 • English

Лаба в момента е:

Липсват данни
Последно обновяване:
Липсват данни


Кой е в Лаба?

 • lora-gw-04.varnalab.org
 • unidentified


Температурата в Лаба:

 • Зала 1 - --- °C
 • Зала 2 - --- °C
Последно обновяване:
-----


Почерпи ни с:bg:news:latest

Последни публикации

Свикване на Общо Събрание на сдружение VarnaLab (27.06.2022 от 20:00)

Здравейте, лабъри,

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел ВарнаЛаб насрочва заседание на Общо събрание за 27.06.2022 от 20:00.

Дневният ред в следният:

 1. Приемане на годишния финансов отчет на сдружението за финансовата 2021г.;
 2. Приемане на годишния доклад за дейността за 2021г.;
 3. Решение за разпределение на печалбата;
 4. Извършване на необходимите действия за обявяване на Годишния финансов отчет и Годишния докалд за дейността;
 5. Други;

Място на провеждане – онлайн, https://meet.jit.si/VarnaLab

Иван Попжелев,
Управител на сдружение ВарнаЛаб

2022/05/16 14:41 · hellmare

Свикване на Общо Събрание на сдружение VarnaLab (02.03.2022 от 20:00)

Здравейте, лабъри,

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел VarnaLab насрочва общо събрание за 02.03.2022 от 20:00.

Дневният ред в следният:

 1. Избиране на нови управител и членове на управителния съвет, поради изтичащият им мандат от пет години.
 2. Изменение и допълнение на устава на сдружението в частта на процедурата за подмяната на управителя и управителният съвет и провеждането на общо събрание.
 3. Други.

Място на провеждане – онлайн, https://meet.jit.si/VarnaLab с оглед все още активната COVID-19 пандемия.

Иван Попжелев,
Член на управителният съвет на сдружение VarnaLab

2022/01/28 08:12 · hellmare

Нов раздел "Вътрешно-лабърски"

Този раздел е ограничен само до регистрираните потребители с група за достъп „Лабъри“. Предназначението му е основно за вътрешна информация и инструменти, които не че не може да са публични, но предпочитаме да е само за лабъри.

2021/10/11 07:27 · hellmare

Добавени бутони "Почерпи ни"

Вече е възможно да ни черпят от кафе до фамилна пица.

Бутоните се намират в лявата част на сайта над бутона за дарения и са под формата на икони на чаша кафе, халба с бира, парче пица и цяла пица.

2021/10/11 07:22 · hellmare

Добавен адрес за изпращане на електронни писма

Електронните писма вече ще се изпращат през noreply от varnalab.org.

2021/06/01 11:37 · hellmare

Прототип на новият сайт

Прототипа на новият сайт е вече факт. Регистрацията е отворена, но за да редактирате трябва да получите права. Ако имате препоръки/забележки, може да ги обсъдим на предстоящата ежемесечна среща в началото на месец юни.

Като начало, регистрационният мейл ще бъде изпращан през ivan от varnalab.org.

Системата, която се използва е DokuWiki и ни дава възможност да настроим различни права за четене, редактиране и създаване, така че може да има хора, които могат само да редактират. Също така може да се задават права само за определени страници. Така например, който иска да се занимава с английската версия, може да има права само там.

2021/05/24 22:11 · labmin
bg/news/latest.txt · Последна промяна: 2021/12/01 23:19 от hellmare