Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


wiki:varnalab_channels:хостинг_информация_за_slack.varnalab

slack.varnalab.org

https://slack.varnalab.org е интерфейс за изпращане на автоматични покани към групата на VarnaLab в https://slack.com

Система

 • предназначение: http://slack.varnalab.org е интерфейс за изпращане на автоматични покани към групата на Varnalab в http://slack.com
 • къде: собствен сървър на @simo
 • кой: @simo
 • IP: 78.83.28.87

Инструкция за инсталация

1. Използваме https://github.com/rauchg/slackin, за да каним хора.
2. Това приложение се инсталира с:

 npm install slackin

3. Приложението може да бъде стартирано с който и да е process manager, например https://github.com/foreverjs/forever:

 npm install -g forever
 forever start /path/to/slackin/bin/slackin varnalab access_token

Обикновенно е добра идея да зададем порт, например:

 forever start /path/to/slackin/bin/slackin --port=6000 varnalab access_token

4. След което можем да използваме https://nginx.org като прокси над node процеса:

 server {
  listen 80;  
  server_name slack.varnalab.org;  
  access_log /var/log/nginx/slack.varnalab.org-access.log;
  error_log /var/log/nginx/slack.varnalab.org-error.log debug;
  
  # node
  location / {
   proxy_pass http://127.0.0.1:6000/;
   proxy_set_header Host $http_host;
   proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
   proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
   proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
  }
 }
wiki/varnalab_channels/хостинг_информация_за_slack.varnalab.txt · Последна промяна: 2021/11/14 22:05 от hellmare

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki