Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


wiki:кодекс_на_поведение

Кодекс на поведение

Целта на VarnaLab е да предостави интересно и приятно преживяване на всички членове, лектори, доброволци и посетители, без значение от тяхната раса, пол, възраст, сексуална ориентация, инвалидност, външен вид, вяра, религия или използвана технология. Очаква се поведението на всички да e в съответствие с приетите обществени норми, както и допуснатите такива от законодателството на Република България.

Няма да бъдат толерирани тормоз, използването на обидни и груби думи, изрази и действия, както и дискриминация под никаква форма. Хората, които нарушават тези правила ще бъдат помолени да прекратят това си поведение и при необходимост задължени да напуснат VarnaLab.

Ако по време на събитието са предвидени да се използват материали, неподходящи за всички посетители (напр. нецензурни думи), то това трябва да се обяви предварително, както и в началото на събитието.

Тези правила важат с еднаква сила както за групата с мнозинство, така и за тази, която е малцинство.

Ако имате проблеми от такова естество или забележите да се случват на някой друг, моля сигнализирайте ни.

wiki/кодекс_на_поведение.txt · Последна промяна: 2021/11/14 17:53 от radev

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki