Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


bg:news:2023:05:21_покана_за_общо_събрание_на_сдружение_varnalab_26.06.2023_от_2000

Покана за Общо Събрание на сдружение VarnaLab (26.06.2023 от 20:00)

Здравейте, лабъри!

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел ВарнаЛаб насрочва заседание на Общо събрание за 26.06.2023г. от 20:00 часа.

Дневният ред в следният:

  1. Приемане на годишния финансов отчет на сдружението за финансовата 2022г.;
  2. Приемане на годишния доклад за дейността за 2022г.;
  3. Решение за разпределение на печалбата;
  4. Извършване на необходимите действия за обявяване на Годишния финансов отчет и Годишния докалд за дейността;
  5. Други;

Място на провеждане – онлайн, https://meet.jit.si/VarnaLab

Иван Попжелев,
Управител на сдружение ВарнаЛаб

bg/news/2023/05/21_покана_за_общо_събрание_на_сдружение_varnalab_26.06.2023_от_2000.txt · Последна промяна: 2024/05/21 20:10 от hellmare

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki