Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


bg:news:2022:05:16_свикване_на_общо_събрание_на_сдружение_varnalab_27.06.2022_от_2000

Свикване на Общо Събрание на сдружение VarnaLab (27.06.2022 от 20:00)

Здравейте, лабъри,

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел ВарнаЛаб насрочва заседание на Общо събрание за 27.06.2022 от 20:00.

Дневният ред в следният:

  1. Приемане на годишния финансов отчет на сдружението за финансовата 2021г.;
  2. Приемане на годишния доклад за дейността за 2021г.;
  3. Решение за разпределение на печалбата;
  4. Извършване на необходимите действия за обявяване на Годишния финансов отчет и Годишния докалд за дейността;
  5. Други;

Място на провеждане – онлайн, https://meet.jit.si/VarnaLab

Иван Попжелев,
Управител на сдружение ВарнаЛаб

bg/news/2022/05/16_свикване_на_общо_събрание_на_сдружение_varnalab_27.06.2022_от_2000.txt · Последна промяна: 2022/05/16 14:41 от hellmare

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki