Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


bg:about

Какво е VarnaLab?

VarnaLab е независимо физическо място, развивано и използвано от хора с общи интереси, обикновено в сферата на компютрите, машините, технологиите, науката и цифровите или електронните изкуства, където те могат да се срещат, общуват и сътрудничат.

VarnaLab е създаден на 15.06.2011г. и е част от хакерспейс мрежата на hackerspaces.org, като според wiki страницата им, по света има над 2300 такива места, а в България те са няколко и могат да се видят в списъка с хакерспейси в България.

hackerspacesworldwide.jpg

Каква е мисията на VarnaLab?

Мисията на VarnaLab е да бъде независимо физическо място за споделяне на знание, идеи и технологии, както и да помага на обществото с:

 • обучения
 • работилници
 • преподаване
 • събития
 • игри
 • споделено работно място
 • hacking :P
 • и други

Kакво не е VarnaLab?

 • VarnaLab не е компания
 • VarnaLab не е продукт
 • VarnaLab не е организация с комерсиална цел

Мога ли да посетя VarnaLab?

Всеки може да посети VarnaLab когато е отворен. Обикновено след 10 часа в делнични дни и след 11 през уикенда има някой, но не е задължително. За по-сигурно, погледни кой е там в момента.

Kой управлява VarnaLab?

Няма конкретен човек, който да управлява VarnaLab. Мястото се организира от неговите членове. Решенията се вземат с гласуване в Slack канала #polls.

Kакви хора мога да срещна в лаба?

 • Geeks
 • Nerds
 • IT професионалисти
 • Фотографи
 • Студенти
 • Дизайнери
 • Художници
 • Gamers
 • и много други

Как мога да се включа във VarnaLab и да помогна за неговото развитие?

Чрез заплащане на членски внос, дарение и/или чрез активно участие в дейностите, например:

 • Организиране на събития/инициативи
 • Популяризиране

Може да се запознаете с нашият Устав.

Моля, пишете ни във форума за допълнителни идеи.

Как мога да платя членски внос?

На страница Дарения, раздел Членски внос, ще намерите нужната информация как да помогнете за развитието на Лаба.

Колко е членския внос?

Всеки сам избира с колко може да помогне. Няма нито минимум, нито максимум. Обикновено е между 10лв и 50лв.

За какво отиват парите от членския внос?

Използват се за покриване текущите разходи по подръжка на мястото и развитие на организацията.

Мога ли да направя събитие?

Да, всеки, който има желание може да инициира събитие във VarnaLab.

Как да направя събитие?

bg/about.txt · Последна промяна: 2023/06/05 22:53 от hellmare

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki