Предстоящи събития

Currying, partial application & composition in JavaScript

Krasen Penchev ще ни поговори за три концепции, които водят началото си от функционалното програмиране и могат лесно да бъдат приложени в JavaScript - currying, partial application и composition. Ще бъдат разгледани примери от реални проекти, които показват практическото приложение на трите концепции.

Krasen Penchev will talk about three concepts that come form the functional programming world and which can easily be implemented in JavaScript - currying, partial application and composition. Real-world examples will be shown to demonstrate the practical usage of the three concepts.

Виж всички събития


Кой е в Лаба?

    Температурата в лаба

    Виж мобилната версия затвори