Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


bg:news:2022:05:16_свикване_на_общо_събрание_на_сдружение_varnalab_27.06.2022_от_2000
no way to compare when less than two revisions

Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.


bg:news:2022:05:16_свикване_на_общо_събрание_на_сдружение_varnalab_27.06.2022_от_2000 [2022/05/16 14:41] (текуща) – създадена hellmare
Ред 1: Ред 1:
 +====== Свикване на Общо Събрание на сдружение VarnaLab (27.06.2022 от 20:00) ======
  
 +Здравейте, лабъри,
 +
 +Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел ВарнаЛаб насрочва заседание на Общо събрание за 27.06.2022 от 20:00.
 +
 +Дневният ред в следният:
 +
 +  - Приемане на годишния финансов отчет на сдружението за финансовата 2021г.;
 +  - Приемане на годишния доклад за дейността за 2021г.;
 +  - Решение за разпределение на печалбата;
 +  - Извършване на необходимите действия за обявяване на Годишния финансов отчет и Годишния докалд за дейността;
 +  - Други;
 +
 +Място на провеждане – онлайн, https://meet.jit.si/VarnaLab
 +
 +Иван Попжелев,\\
 +Управител на сдружение ВарнаЛаб
bg/news/2022/05/16_свикване_на_общо_събрание_на_сдружение_varnalab_27.06.2022_от_2000.txt · Последна промяна: 2022/05/16 14:41 от hellmare

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki