Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


bg:news:2022:04:25_свикване_на_общо_събрание_на_сдружение_varnalab_30.05.2022_от_2000

Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

bg:news:2022:04:25_свикване_на_общо_събрание_на_сдружение_varnalab_30.05.2022_от_2000 [2022/04/15 08:51] – създадена hellmarebg:news:2022:04:25_свикване_на_общо_събрание_на_сдружение_varnalab_30.05.2022_от_2000 [2022/06/26 16:18] (текуща) – изтрита hellmare
Ред 1: Ред 1:
-====== Свикване на Общо Събрание на сдружение VarnaLab (30.05.2022 от 20:00) ====== 
  
-Здравейте, лабъри, 
- 
-Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел ВарнаЛаб насрочва заседание на Общо събрание за 30.05.2022 от 20:00. 
- 
-Дневният ред в следният: 
- 
-  - Приемане на годишния финансов отчет на сдружението за финансовата 2021г.; 
-  - Приемане на годишния доклад за дейността за 2021г.; 
-  - Решение за разпределение на печалбата; 
-  - Извършване на необходимите действия за обявяване на Годишния финансов отчет и Годишния докалд за дейността; 
-  - Други; 
- 
-Място на провеждане – онлайн, https://meet.jit.si/VarnaLab 
- 
-Иван Попжелев,\\ 
-Управител на сдружение ВарнаЛаб 
bg/news/2022/04/25_свикване_на_общо_събрание_на_сдружение_varnalab_30.05.2022_от_2000.1650012696.txt.gz · Последна промяна: 2022/04/15 08:51 от hellmare

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki