Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


Меню

Език :

 • Български
 • English

Лаба в момента е:

затворен
Последно обновяване:
21.05.2022, 21:12


Кой е в Лаба?

 • lora-gw-04.varnalab.org
 • unidentified


Температурата в Лаба:

 • Зала 1 - 23.4 °C
 • Зала 2 - 23.5 °C
Последно обновяване:
21.05.2022, 20:53


Почерпи ни с:bg:news:2022:04:25_свикване_на_общо_събрание_на_сдружение_varnalab_30.05.2022_от_2000

Свикване на Общо Събрание на сдружение VarnaLab (30.05.2022 от 20:00)

Здравейте, лабъри,

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел ВарнаЛаб насрочва заседание на Общо събрание за 30.05.2022 от 20:00.

Дневният ред в следният:

 1. Приемане на годишния финансов отчет на сдружението за финансовата 2021г.;
 2. Приемане на годишния доклад за дейността за 2021г.;
 3. Решение за разпределение на печалбата;
 4. Извършване на необходимите действия за обявяване на Годишния финансов отчет и Годишния докалд за дейността;
 5. Други;

Място на провеждане – онлайн, https://meet.jit.si/VarnaLab

Иван Попжелев,
Управител на сдружение ВарнаЛаб

bg/news/2022/04/25_свикване_на_общо_събрание_на_сдружение_varnalab_30.05.2022_от_2000.txt · Последна промяна: 2022/04/15 08:51 от hellmare